Integritetspolicy

Vilka vi är

Denna webbplats (https://lobbyland.se) drivs av Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

Beställning av Lobbyland

Om du beställer Lobbyland samlar vi in ditt namn och din adress för att kunna veta vart vi ska skicka den. Vi behöver också din e-postadress för att kunna notifiera den anställde som genomför detta och för att hen ska kunna ta kontakt med dig om några uppgifter är oklara.

Cookies

Denna webbplats sätter inga kakor.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Denna webbplats har inbäddade fonter från Google Fonts. När fonten laddas ner till din dator kan Google spåra detta. Enligt deras webbplats ska de vara GDPR-kompatibla.

Vilka delar i dina personuppgifter med?

Ingen. Vi delar inte dina uppgifter alls.

Hur länge spara vi dina personuppgifter?

Vi rensar ur uppgifter allt eftersom att vi hanterar beställningarna och sparar dina uppgifter som längst till 2019-06-30.

Vilka rättigheter har du?

Du kan begära att få ut alla data vi sparar om dig. Du kan också begära att få dem raderade.

Kontaktinformation

E-post: max.andersson@ep.europarl.eu

Information om automatiserad databehandling

Vi gör ingen sådan.